Idemitsu Q8 xin kính chào

Thời đại của trạm xăng dầu mới

Về Idemitsu Q8

 

 

 

 

Idemitsu Q8 là một mạng lưới trạm dịch vụ xăng dầu tiên tiến tại Việt Nam. Đây là kết quả liên doanh giữa Idemitsu Kosan Co., Ltd, Nhật Bản, và Kuwait Petroleum Europe B.V – hay còn gọi là Q8.

 

Idemitsu Q8 luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng hoàn thành trọn chuyến đi thuận lợi nhất có thể, bằng việc đảm bảo trạm dịch vụ mang lại sự an toàn, sạch sẽ, hiệu quả và gần gũi.

 

Để làm được điều này, chúng tôi đầu tư vào con người và chất lượng sản phẩm, cũng như đảm bảo rằng chúng tôi hòa hợp với xã hội và môi trường xung quanh.

 

Hãy vào website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về mạng lưới và thẻ xăng dầu của chúng tôi.

 

Làm thẻ xăng dầu

Có thẻ xăng dầu trả trước, sử dụng trạm
Idemitsu càng thêm dễ dàng. Tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu mạng lưới

Tìm kiếm trạm dịch vụ gần bạn nhất
bằng công cụ định vị online. Tìm kiếm ngay.

Làm thẻ xăng dầu

Có thẻ xăng dầu trả trước, sử dụng trạm
Idemitsu càng thêm dễ dàng. Tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu mạng lưới

Tìm kiếm trạm dịch vụ gần bạn nhất bằng
công cụ định vị online. Tìm kiếm ngay.